Vente
1773/200
Fil T extra-souple 0,25 mm², noir (vendu par 200 mètres / Isomet
0.60 CHF 0.6 CHF
Vente
2480/205
Toron TQ 0,25 mm² bleu foncé (ue = 200m)
0.10 CHF 0.104004835 CHF
Vente
2480/211
Toron TQ 0,25 mm² jaune (ue = 200m)
0.10 CHF 0.104004835 CHF
Vente
2482/205
Fil souple TQ 0.25mm2 blanc-bleu
105°C
0.11 CHF 0.10833837 CHF
Vente
113073106
Fil souple TQ 0.25mm2 rouge
0.17 CHF 0.165352093 CHF
Vente
113073102
Fil souple TQ 0.25mm2 bleu foncé
0.17 CHF 0.165352093 CHF
Vente
2500/208
Fil souple TQ 0,34mm2 brun
0.12 CHF 0.12476529 CHF